Loading...
Børn og Unge2019-06-06T23:39:16+02:00

Emnesiden er redigeret af Stine Liv Johansen. Her vil der løbende blive publiceret og opsamlet et arkiv af: Korte forskningsbaserede tekster, blogindlæg og  udgivne artikler og kapitler i forkortet eller tilpasset form om hvad medier og teknologi betyder i børn og unges liv.

Småbørns leg med skærmmedier

By |januar 15th, 2019|

Småbørns leg med skærmmedier af Thomas Enemark Lundtofte, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet Denne artikel fokuserer på de legepraksisser, der finder sted når småbørn bruger tabletcomputere og smartphones. Apple lancerede deres iPad i 2010 og siden da er tabletcomputeren blevet et almindeligt

Hvad handler emnet om?

Her på siden fokuserer vi på det brede og mangefacetterede felt, der omhandler børn, unge og medier. Vi beskæftiger os især med børn og unges brug af medier i fritiden. For tekster om medier i uddannelse, se emnesiden om dette emne. Vi vil både forsøge at behandle emnet gennem konkrete, empiriske nedslag og gennem mere overordnede perspektiver.

Børn og unges hverdagsliv er gennemsyret af medier. Fra de bliver født, møder de mediernes karakterer og fortællinger, og selv ganske små børn bruger tablets og smartphones til at se film og spille spil på. Igennem børns opvækst spiller forskellige medier en ofte fremtrædende rolle for børns leg, deres venskaber og relationer og deres oplevelse af deres identitet.

Medier er omdrejningspunkt for gode, sociale fællesskaber, men også for problematiske relationer, herunder mobning og deling af intime billeder. Vi vil forsøge at komme bredt rundt om disse emner, men kan ikke dække alle tænkelige aspekter af feltet.

Børn og unges liv med medier

Børn og unges liv med medier er omdiskuteret og præget af både frygt og forhåbning (Drotner, 2015). Det er der ikke noget nyt i, og vi genfinder fortidige strukturer og argumenter i nutidens debatter om børn og medier. Forældre har altid været bekymret for deres børns mediebrug, og eksperter og meningsdannere har altid fodret denne bekymring med vurderinger af mediernes (typisk) skadelige indvirkning på børn.

På denne side ønsker vi at bidrage med nuancer, der kan kvalificere denne debat. Megen empirisk forskning inden for feltet peger nemlig på, at spørgsmålet om børn og medier ikke kan rummes i sort/hvide forestillinger. Forskellige forskningsretninger stiller forskellige spørgsmål og belyser dermed feltet fra forskellige vinkler.

Denne emneside vil præsentere forskellige forskningsbidrag til området. Kriteriet er først og fremmest valide forskningstilgange, ikke bestemte svar.

Et bredt forskningsfelt

Selv når vi afgrænser os til at beskæftige os med børns og unges mediebrug i fritiden, er feltet bredt og omfattende. Alene det at dække aldersgruppen 0-18 (eller evt. op til midten af tyverne) er en stor opgave. Ligesom vi vil bestræbe os på at fylde mere og mere indhold på løbende, vil vi opdatere sidens referencelister med forskningsbaserede artikler og bøger.

De grundlæggende spørgsmål, vi er interesserede i, handler om hvad børn og unge bruger medier til og hvordan de selv forstår de medier, de bruger. De handler om, hvordan børn og unge adresseres som mediebrugere og hvilke rettigheder, de tilkendes. Og de handler om, hvordan medier fletter sig ind i børn og unges hverdagsliv på en række forskellige måder.

Hvad vi ved – og ikke ved

De fleste mennesker har en holdning til børn og unges mediebrug. Vi har selv været mediebrugere som børn og vil ofte tage udgangspunkt i de medier, vi selv brugte, når vi vurderer nutidens børn og unges mediebrug. Børn og unge er ofte hurtige til at tage nye medieplatforme og teknologier i brug. Derfor vil mange voksne ofte stille sig undrende over for de måder, børn og unge bruger medier på i dag. Derfor er det overordentlig vigtigt, at vi baserer vurderinger og anbefalinger på solide analyser, der tager afsæt i børn og unges egen virkelighed og sammenholder disse med vores viden om mediernes strukturer og organiseringer. Det er også vigtigt, at vi sætter eksempelvis den medievidenskabelige forskning i relation til andre vidensfelter, herunder sociologi, pædagogik og psykologi.

Mange af de påstande, der florerer i debatten om børn og unges mediebrug, er reelt set ikke mulige at be- eller afkræfte. Simplificerede årsagssammenhænge (for eksempel om mediernes betydning for stress eller lign.) må ses i relation til kontekst og praksis, og det er ofte ikke hverken etisk eller praktisk muligt empirisk at efterprøve sådanne sammenhænge. Der har været forsket i børn, unge og medier i årtier og vi ved rigtig meget om feltet. Men efterhånden som medierne udvikler sig – med stigende hast, vil nogen sige – er forskningen også nødt til hele tiden at udvikle sig og forsøge at følge med.

Referencer:

  • Johansen, S.L. & Larsen, M.C. (2019): Børn, unge og medier. Samfundslitteratur
  • Drotner, K. (2015): The co-construction of media and childhood. In: Handbook of Children, Adolescents and Media. Routledge
  • Valkenburg, P.M. & Piotrowski, J.T. (2017): Plugged In: How Media Attract & Affect Youth. Yale University Press