Loading...
Nærvær og opmærksomhed2019-06-06T23:21:09+02:00

Dette er emnesiden for Medienetværkets fokus på Nærvær og opmærksomhed. Emnesiden er redigeret af Jesper Aagaard [link til CV]. Her vil der løbende blive publiceret og opsamlet et arkiv af:

  • korte forskningsbaserede tekster
  • blogindlæg
  • udgivne artikler og kapitler i forkortet eller tilpasset form

om hvad medier og teknologis betydning for nærvær og opmærksomhed.

Hypereksperientialitet

By |juni 6th, 2019|

Hypereksperientialitet Anders Hougaard Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet hougaard@sdu.dk Hypereksperientialitet er en fællesbetegnelse for måder, hvorpå brug af medier—bevidst eller som medfølgende effekt—skaber perception, som overgår, intensiverer eller bryder grænserne for vores gennemsnitlige ’umedierede’ oplevelse af verden. Med

Hvad handler emnet om?

På denne emneside fokuserer vi på de to vigtige, men også vanskeligt tilgængelige begreber ’nærvær’ og ’opmærksomhed’ samt disse begrebers relation til brugen af digitale medier og teknologier. Vi vil med andre ord forsøge at forstå, hvad medierne gør for og ved vores nærvær og opmærksomhed.

Et intuitivt udgangspunkt er at tilgå disse spørgsmål fra et psykologisk perspektiv, men det videnskabelige felt omkring nærvær og opmærksomhed er støt voksende og yderst mangfoldigt, og det er ikke vores hensigt at opstille begrænsende dogmer. Vi vil således give plads til flere forskellige fagtraditioner (antropologi, sociologi, medievidenskab, osv.) og forsøge at tilgå emnet via empiriske studier såvel som teoretiske analyser. Vi insisterer blot på at fastholde emnets kompleksitet.

Nærvær og opmærksomhed

I takt med at vores hverdag bliver mere og mere digitaliseret, er de digitale teknologiers effekt på den menneskelige tilværelse blevet et meget omdiskuteret tema i den offentlige debat. På den ene yderpol af debatten finder vi transhumanisterne, der mener, at digitale teknologier vil revolutionere vores intellektuelle kapaciteter, overvinde vores kropslige begrænsninger og gøre os udødelige. På den anden yderpol finder vi maskinstormerne, der mener, at digitale teknologier vil gøre os afhængige, nedbryde vores selvkontrol og forvandle os til viljeløse slaver af teknologien.

Digitale teknologier vil dog næppe gøre os til hverken alvidende engle eller hjernedøde zombier. Som forskere anser vi det derfor som vores fornemste (og til tider utaknemmelige) opgave at holde fast i den leverpostejsfarvede virkelighed, der eksisterer et sted mellem disse dramatiske fremtidsscenarier. Vi forsøger at ramme denne skrøbelige balance ved at insistere på teknologiernes grundlæggende ambivalens: Teknologier har ikke én utvetydig effekt på vores liv, men omformer, præger og ’medierer’ vores tilværelse på mange forskellige og ofte modsatrettede måder.

Ud fra denne devise vil vi på denne emneside undersøge situationer, hvor digitale teknologier øger og forstærker oplevelsen af nærvær og opmærksomhed. Det gælder eksempelvis, når vi bruger mobiltelefonen til at holde kontakt med geografisk fjerne slægtninge (Christensen, 2009), eller når vi bliver opslugte af et computerspil. Vi vil dog også undersøge situationer, hvor teknologierne udfordrer og forhindrer oplevelsen af nærvær og opmærksomhed. Det kunne eksempelvis være tilfældet, hvor en person forsvinder ind i sin telefon midt under en samtale (Aagaard, 2016), eller når vi ender med at scrolle målløst rundt på nettet, selvom vi forsøger at fordybe os i noget andet.

Ved at inkludere begge disse aspekter ønsker vi at bibeholde en kritisk brod uden at forfalde til moralsk panik.

Forskningsbaseret viden

Som indledningsvist nævnt er der mange bud på, hvordan vi skal forstå, fortolke og forske i fænomenerne nærvær og opmærksomhed. Der er blandt andet en klassisk psykologisk vinkel, der forsøger at forstå, hvordan teknologibrug påvirker vores præstationsevne i forskellige henseender. Der er også en mere antropologisk vinkel, der i interesserer sig for, hvordan teknologibrug påvirker nærvær i mellemmenneskelige relationer. Derudover er der en designvinkel, der undersøger teknologibrugeres oplevelse af nærvær eller tilstedeværelse (’presence’) i virtuelle miljøer.

Flere fagtraditioner kunne og burde nævnes, men fællesnævneren for disse videnskabelige perspektiver er, at de afskriver simplificerede årsagssammenhænge og undgår overdramatisering af teknologiernes betydning ved at tilgå emnet på et forskningsbaseret grundlag. At bevæge sig udover frygt og forhåbninger – det er vores mål.

Referencer

Aagaard, J. (2016). Mobile Devices, Interaction, and Distraction: A Qualitative Exploration of Absent Presence. AI & Society, vol. 31(2), p. 223-231

Christensen, T.H. (2009). ’Connected Presence’ in Distributed Family Life. New Media & Society, vol. 11(3), p. 433-451.