Småbørns leg med skærmmedier

af Thomas Enemark Lundtofte, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet

Denne artikel fokuserer på de legepraksisser, der finder sted når småbørn bruger tabletcomputere og smartphones. Apple lancerede deres iPad i 2010 og siden da er tabletcomputeren blevet et almindeligt stykke elektronik i de mindste børns hverdagsliv, på linje med smartphones. I 2015 kunne DR oplyse, at mere end 90% af danske børn har adgang til en tablet i hjemmet. Desuden er tabletcomputere meget udbredte i dagtilbuddene, hvilket man også forholder sig strategisk til, i mange af landets kommuner.

På trods af den enorme udbredelse, er vores nuværende viden om småbørns leg med tabletcomputere og smartphones fortsat begrænset. Den internationale forskning byder på en række kvalitative studier, der undersøger brug i klasselokaler – inklusive de såkaldte ’førskoler’, svarende til danske børnehaver rent aldersmæssigt. I kvantitative studier hviler det empiriske grundlag på forældres udtalelser og vurderinger om deres børn, ofte i kraft af spørgeskemaundersøgelser. I Skandinavien har vi i forskningen en særligt god adgang til at undersøge børns mediepraksisser i hjemmet. Ligeledes er der nyere europæiske studier i småbørns tabletbrug, der har opnået tilsvarende adgang.

Fra disse observationsstudier ved vi, at småbørns leg med tabletcomputere foregår med stor variation. Skærmenes ’rolle’ i legene varierer fra at være anvisende, f.eks. i den forstand at børn følger designet i et spil, til at være et baggrundsobjekt der f.eks. blot bidrager med lyd eller musik til en leg. Tablets er således et yndet legetøj i småbørns hverdagsliv, hvilket forstærkes af dets multimodale egenskab af mange stykker legetøj på én gang. Samtidigt er tablets også en del af den samlede kontekst af legetøj og legepraksisser i en bredere forstand. Disse omstændigheder peger således også på vanskeligheden i at indsamle interaktionsdata fra tablets og smartphones med henblik på at forstå legepraksisser.

Småbørn er generelt kompetente i deres brug af berøringsskærme i en praktisk forstand. De er i stand til at gøre brug af et stort udsnit af de såkaldte gestures (såsom tap, swipe og drag) fra en tidlig alder. De genkender apps og navigerer i dem ud fra symbolforståelse og indlærte praksisser. Børnene udveksler disse færdigheder samt tips til forbedringer af hinandens praksisser i dagtilbuddene og gennem venskaber og søskenderelationer. Desuden spiller forældre og andre voksne en væsentlig rolle i denne sammenhæng.

Forskningen peger på at småbørn har en eksplorativ adfærd i deres legepraksisser med tablets. I denne tilbøjelighed ligger der et potentiale for, at forældre og pædagoger kan inspirere til adspredelse i den digitale leg. Da småbørns kritiske sans ikke ligefrem står mål med de udfordringer de kan møde i brugen af tablets og smartphones, er det desuden tilrådeligt at voksne involverer sig meget i børnenes brug. Denne pointe understreges yderligere af en stigende tendens til at legetøj designes med en internetforbundet dimension som ofte involverer et mobilt skærmmedie.

  • Burnett, C. (2017). The Fluid Materiality of Tablets: Examining ‘the iPad Multiple’ in a Primary Classroom. In C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson, & M. Walsh (Eds.), The Case of the iPad: Mobile Literacies in Education (pp. 15-29). Singapore: Springer.
  • Fróes, I. C. G. (2017). Playful Literacy: A thesis on young children’s play practices on digital tablets. (Ph.D.), The IT University of Copenhagen, Copenhagen.
  • Johansen, S. L. (2014). Børns liv og leg med medier (Vol. 1. udgave). Frederikshavn: Dafolo.
  • Marsh, J. (2017). The Internet of Toys: A Posthuman and Multimodal Analysis of Connected Play. Teachers College record, 119(15).