Loading...
Uddannelse og læring2019-06-06T22:58:40+02:00

Velkommen til emnesiden for Uddannelse og læring. Emnesiden er redigeret af Nikolaj Elf [link til CV]. Her vil der løbende blive publiceret og opsamlet et arkiv af:

  • korte forskningsbaserede tekster
  • blogindlæg
  • udgivne artikler og kapitler i forkortet eller tilpasset form

Alt sammen handler om medier og teknologis betydning for uddannelse og læring set fra et forskningsperspektiv.

Drop de digitale forbud og fokuser på de digitale handlingsrum

By |juni 6th, 2019|

Drop de digitale forbud og fokuser på de digitale handlingsrum Af Mogens Olesen, Københavns Universitet. Tags: digitale handlingsrum; forbud; mediedidaktik; IT i skolen; digital strategi; affordances Computerbrugen […] understøtter præstationsfokus med sit enorme noteskriveri som succeskriterium for læring. … vi

Forskningsbaseret viden – til brug i praksis

Alle har erfaringer med teknologi i forhold til uddannelse og læring. Mange har holdninger til det. Men få har forsket i det på systematisk vis. Et hovedprincip for alle tekster her er at de skal være forskningsbaserede, og med det menes at de skal være informeret af teori og bygge på solid empirisk forskning. Et andet er at vi vil være forsigtige med at drage forhastede konklusioner. Et tredje at vi er kritiske overfor andre der gør det, hvis vi véd at forskningen endnu ikke véd nok til at kunne gøre det.

Lige så lang tid som der har været teknologi i uddannelsespraksis og andre pædagogiske situationer, har der været reflekteret over og – vil vi sige i dag – forsket i dens brug og betydning. Fra antikken (se fx tekst af Tække [link]). Over middelalderens første didaktiske bibler (Nordkvelle, 2007). Til moderne tid hvor vidensproduktionen baseret på empirisk forskning er eksploderet på tværs af discipliner og faglige domæner.

Og alligevel er der rigtig meget vi ikke ved.

Hvad handler emnet om?

Vi fokuserer både på aktuelle emner og mere almene introduktioner til viden inden for feltet.

Vi interesserer os hvordan tid og rum har betydning for medier og teknologi i uddannelse læring. Dvs. hvordan historie, steder og geografi, ja, uddannelses- og læringskontekster i bred forstand, medformer og medformes af teknologi. Hvad teknologi betyder for individer, grupper og samfund.

Vidensfeltet er enormt og kan naturligvis ikke repræsenteres her fuldstændigt, så nogle relevante snit må foretages. Her prøver vi at dække viden om medier og teknologi i forhold til især uddannelse, men også andre læringsdomæner.

Uddannelse

Emnesidens tekster om medier/teknologi handler kort sagt om teknologi-/mediebrug i et bestemt domæne i samfundet – uddannelse – på linje med andre domæner som videnskab, marked og civilsamfund (se fx Hansen, 2018). Uddannelse er et institutionaliseret domæne som gennem politisk regulering muliggør at vi som borgere kan lære, udvikle, danne og uddanne os – fra vugge til grav og fra børnehaver med læreplaner til Folkeuniversitetet. Det sætter en bestemt kontekst for studiet og forståelsen af teknologi og medier. Et mål er at tilbyde viden til praktikere, meningsdannere, journalister, forskere m.fl. der interesserer sig for teknologi og medier i dette domæne.

Andre læringsdomæner

Men der findes mange andre læringskontekster end uddannelse hvor teknologi/medier spiller en central rolle. Læring er et muligt udbytte af uddannelse, men teknologirelateret læring foregår også i en række andre domæner, ikke mindst det civile liv og fritidslivet (jf. Drotner & Erstad, 2014). Her bidrager teknologi til læring på andre betingelser end i uddannelse. Denne læring etablerer samtidig en læringskultur – eller rettere mangfoldige læringskulturer – relateret til diverse medier og teknologier.

Et interessant aktuelt spørgsmål er hvordan medier/teknologi og læring relaterer sig til hinanden i uddannelses- og andre domæner. Hvilke ligheder og forskelle er der? Er der koblinger? Og mere normativt: Skal der være det? Et aktuelt konkret eksempel, som debatteres livligt og vi derfor har fokus på som det første, er mobilteknologi (se tekster af Jesper Tække, Stine Liv Johansen og Mogens Olesen [links]).

Referencer

Drotner, K., & Erstad, O. (2014). Inclusive Media Literacies: Interlacing Media Studies and Education Studies. International Journal of Learning and Media, 4(2), 1-13.

Hansen, T. I. (2018). Dannelse, digitalisering og dataficering – hvad gemmer sig bag begrebet digital dannelse? Unge Pædagoger(2), 15-29.

Nordkvelle, Y. (2007). Technology and didactics: historical mediations of a relation. Journal of Curriculum Studies, 36(4), 427–444.